Financieel overzicht

Korte samenvatting van de afgelopen jaren

We hebben geen personeelkosten omdat we in Duitsland en Nederland alleen met vrijwilligers werken.

 

De reiskosten werden uitgegeven voor medewerkers die naar Ethiopië gereisd zijn om het werk te bezoeken, te controleren en de medewerkers te bemoedigen.

 

De "Staat van baten en lasten" voor de achtereenvolgende jaren 2011 t/m 2017 vindt u hieronder:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011