Doelstelling

Kleding Nieuwe kleren voor de kinderen

De doelstelling van de vereniging is tweeledig en luidt volgens de statuten:

  1. Het verschaffen van middelen  voor in de doellanden werkende organisaties tot verbetering van:
    • levensomstandigheden
    • educatie
    • voedselvoorziening
    • medische verzorging
  2. Het zelf actief worden om de bovengenoemde punten in de doellanden te verwerkelijken.