Beleidsplan

Kinderen in Monopole

Wat we tot nu toe gedaan hebben:

 

We hebben in de afgelopen jaren geld verzameld en dit,

in samenwerking met ethiopische organisaties, ingezet en de volgende projecten verwerkelijkt:

 • Bouw en onderhoud van een school voor 600 leerlingen (kleuterschool en groepen 1 t/m 8)
 • Opbouw van sponsoren-programma voor 300 kinderen
 • Ondersteuning van een weeshuis in Nazreth

Onze volgende doelen:

 • Uitbreiding van de school tot 650 leerlingen (groep 1 t/m 8) met daarnaast een kleuterschool
 • Omzetten van een water-, energie- en levensmiddelen-project
 • Begeleiden van een projekt voor “Income Generating Activities”
 • in de komende jaren: uitbreiding van het aantal sponsoren tot 650.

We werken in de stad Nazreth (100 km oostelijk van Addis Abeba en in het dorp Monopole / Bole bij Nuraera (80 km noord-oostelijk van Nazreth)

 

Fundraising

We hopen het geld op de volgende manieren bij elkaar te krijgen:

 • Door mond tot mondreclame
 • Door nieuwsbrieven aan gemeenten
 • Door aanvragen bij de overheid en organisaties
 • Door acties op straat en in gemeenten
 • Door rondreizen van medewerkers uit Ethiopië door Duitsland en Nederland om lezingen over onze projecten te houden
 • Door het organiseren van reizen naar Ethiopië waarbij sponsorouders hun kinderen kunnen bezoeken
 • Door werkreizen vanuit Europa naar Ethiopië om daar te helpen bouwen en renoveren. Thuis gekomen maken die medewerkers normaal gesproken reclame voor onze projecten
Het dorp Bole bij Monopole

Monopole / Bole

 

In Monopole bevindt zich onze school. De hier bovengenoemde doelen worden gerealiseerd door met de overheidsinstanties en de dorpsgemeenschap samen te werken en daarbij de giften die binnenkomen doelgericht in te zetten. Het geld dat binnenkomt brengen we in drie “budgetten” onder, die als volgt verdeeld worden:

 • een budget voor medisch werk
 • een budget voor levensmiddelen
 • een budget om het schoolwerk te ondersteunen

 

Onze zusterorganisatie NAHD werkt hieraan mee en stelt het personeel ter beschikking.

Nazreth / Adama

 

In samenwerking met NAHD ondersteunen we hier de volgende werkzaamheden:

 • Werk onder straatkinderen – op dit gebied zullen vooral Silas en Firehiwot Porten actief zijn
 • Werk onder weeskinderen – dat is een van de werkterreinen van NAHD
 • Werk onder arme families in Nazreth – een andere werkterrein van NAHD

Ter ondersteuning van deze werkzaamheden (ook in Monopole) bieden we via 1 Euro Kinderpatenschaften de mogelijkheid aan om een kind te sponsoren.