Financieel overzicht

Korte samenvatting van de afgelopen jaren

Uitgaven in Euro (2010 - 2013)

______________________________________________________________________

 

In de loop van de jaren 2010 t/m 2013 hebben we alles bij elkaar  
€ 419.513,96 aan giften ontvangen: € 316.066,71 voor de bouw en onderhoud van de school en € 103.447,25 voor de gesponsorde kindern. In de grafiek hierboven ziet U hoe dat geld besteed werd.

 

We hebben geen personeelkosten omdat we in Duitsland en Nederland alleen met vrijwilliggers werken.

 

De reiskosten werden uitgegeven voor medewerkers die naar Ethiopië gereisd zijn om het werk te bezoeken, te controleren en de medewerkers te bemoedigen.

De "Staat van baten en lasten" voor de achtereenvolgende jaren 2011 t/m 2016 vindt u hieronder:

2016

2015

2014

2013

2012

2011